Privacy Policy

PRIVACY POLICY PIETBLAAUW.NL

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw verstrekt. Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM SCHEEPSTIMMERBEDRIJF PIET BLAAUW GEGEVENS NODIG HEEFT
Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SCHEEPSTIMMERBEDRIJF PIET BLAAUW GEGEVENS BEWAART
Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw worden GEEN algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

GOOGLE ANALYTICS
Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw maakt ook GEEN gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pietblaauw.nl. Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw op via info@pietblaauw.nl. Pietblaauw.nl is een website van Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw. Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Kooijweg 26, 8715 EP Stavoren
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 90108930 Leeuwarden
Telefoon: 06 - 53474418
E-mailadres: info@pietblaauw.nl

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).